Ðại hội giới trẻ thế giới

là một đáp trả cho cuộc khủng hoảng

của thế giới hậu hiện đại

 

Ðại hội giới trẻ thế giới là một đáp trả cho cuộc khủng hoảng của thế giới hậu hiện đại.

Madrid [CNA 13/8/2011] - Tòa thánh nói rằng Ðại hội giới trẻ thế giới là một đáp trả cho cuộc khủng hoảng sâu xa của thế giới hậu hiện đại.

Trong một bài phỏng vấn dành cho Ðài phát thanh Vatican hôm thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân, khẳng định rằng Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid sẽ giúp cho nhiều bạn trẻ "tìm được một nền móng để xây dựng cuộc sống của họ" trong thời đại khủng hoảng này.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, "thế giới hậu hiện đại đang trả qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu xa. Chủ nghĩa duy tương đối tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm về những giá trị chung và ý nghĩa".

Người đứng đầu Hội đồng Tòa thánh về giáo dân giải thích rằng "Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid muốn là một giải đáp rõ ràng và có tính thuyết phục cho những nhu cầu của con người thời đại". Câu giải đáp đó là: có một nền móng thực sự và nền móng đó là Chúa Giesu Kitô.

Ðức hồng y Rylko nói rằng biến cố này có thể giúp cứu vớt giới trẻ khỏi một nền "văn hóa không có điểm quy chiếu nhứt định" do đó sản sinh những con người không có gốc rễ, thiếu những nền tảng vững chắc trong cuộc sống".

Nhưng theo Ðức hồng y, để cho Ðại hội giới trẻ có thể đạt được mục đích này thì các giáo phận phải vừa có một chuẩn bị kỹ càng vừa theo dõi chặt chẽ sau Ðại hội. Nếu không, Ðại hội sẽ chỉ là một thứ sao băng xẹt qua rồi tắt ngúm.

Ðức hồng y Rylko nói rằng Tây ban nha là một phòng thí nghiệm rộng lớn trong đó những vấn đề nghiêm trọng và những thách thức của thời hậu hiện đại đã đuợc phơi bày một cách tỏ tường, như hiện tượng tục hóa, những trào lưu tiến tới một chủ nghĩa tục hóa cực đoan, những luật pháp chống lại luật tự nhiên như quyền sống, bản chất của hôn nhân và gia đình.

Tây ban nha hiện đang trải qua khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao nhứt thế giới công nghiệp. Ðức hồng y Rylko nói rằng điều này có nghĩa là "xã hội Tây ban nha đang "đói khát hy vọng" và muốn tìm những viễn tượng cho tương lai".

Do đó, xuyên qua Ðại hội Giới Trẻ, Giáo hội tại Tây ban nha được mời gọi "tái khám phá ơn gọi ngôn sứ của mình và sự can đảm mới cho công cuộc truyền giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page