Các Ðức giám mục Á châu tẩy chay

các hoạt động của Phong Trào

Con Ðường Tân Dự Tòng

 

Các Ðức giám mục Á châu tẩy chay các hoạt động của Phong Trào Con Ðường Tân Dự Tòng.

Nepal [CWN 8/8/2011] - Các Ðức giám mục Á châu tẩy chay các hoạt động của Phong trào Con đường Tân dự tòng.

Tại Nepal, Ðức cha Anthony Sharma, Ðại diện Tông tòa, đã ra lệnh ngưng các hoạt động của Phong trào này.

Ông Terence Lee, một thành viên của phong trào cho biết: tại Nepal, hiện có khoảng 20 thành viên của Phong trào và họ chỉ có hai sinh hoạt đều đặn hằng tuần là cử hành Lời Chúa và Thánh Thể." Ông Lee nói rằng các thành viên sẽ tuân thủ lệnh của Ðức cha Sharma, nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện để ngài xét lại quyết định nói trên.

Các căng thẳng giữa Phong trào Con đường Tân dự tòng và các linh mục tại Nepal đã gia tăng sau khi một số bạn trẻ có sinh hoạt với Phong trào đã tự động lên chương trình đi tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới mặc dù đức cha Sharma đã quyết định không gởi giới trẻ tham dự Ðại hội.

Phong trào Con đường Tân Dự Tòng thỉnh thoảng gặp sự chống đối của các Ðức giám mục tại Á châu. Các vị than phiền rằng Phong trào này xem thường sự hiệp nhứt của cộng đồng công giáo địa phương.

Dạo tháng 12 năm 2010, Phủ quốc vụ khanh Tòa thánh đã phải can thiệp sau khi các Ðức giám mục Nhựt bản ra lệnh cho Phong trào này phải rời khỏi nước này trong một giai đoạn 5 năm. Nhưng Tòa thánh đã đứng ra tổ chức những cuộc thương lượng giữa các Ðức giám mục Nhựt bản và đại diện của Phong Trào trước sự hiện diện của một vị Ðại diện của Tòa thánh.

Dù vậy, hiện nay vẫn còn có một số Giám mục Nhựt bản tiếp tục tẩy chay Phong trào này ra khỏi các Giáo phận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page