Báo người quan sát Roma

vinh danh chân phước

Clemens August von Galen

 

Báo người quan sát Roma vinh danh chân phước Clemens August von Galen.

Roma [CWN 3/8/2011] - Báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, vinh danh chân phước Clemens August von Galen.

Cách đây 70 năm, chân phước Von Galen, giám mục Munster, Ðức, đã đọc một bài giảng nổi tiếng chống lại chương trình làm cho chết êm dịu của Ðức quốc xã nhắm vào những người khuyết tật và bệnh nhân tâm thần.

Trong bài giảng hồi năm 1941, Ðức cha Von Galen nêu lên câu hỏi: "Phải chăng Anh chị em và tôi, chúng ta chỉ có quyền được sống bao lâu chúng ta còn sản xuất, bao lâu chúng ta được người khác nhìn nhận là còn khả năng sản xuất?"

Chân phước Von Galen tuyên bố: "Khốn cho nhân loại, khốn cho nước Ðức của chúng ta, nếu Giới luật "Ngươi không được giết người" mà Thiên Chúa đã công bố trên Núi Sinai giữa sấm sét, mà Thiên Chúa Ðấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong lương tâm của nhân loại ngay từ nguyên thủy... không những bị vi phạm, mà sự vi phạm lại còn được dung túng và không bị trừng phạt".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page