Cải tổ thực sự đòi hỏi

phải có sám hối và lòng tin

 

Cải tổ thực sự đòi hỏi phải có sám hối và lòng tin.

Denver, Hoa kỳ [CNA 2/8/2011] - Ðức tổng giám mục Denver, Colorado, Hoa kỳ, nói rằng để thực sự canh tân Giáo hội, cần phải có sám hối và lòng tin.

Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, người vừa được bổ nhiệm để thay thế Ðức hồng y Justin Rigali tại Philadephia, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây tại đại hội thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa kỳ. Ðược biết: năm nay (2011), Hội huynh đệ chuyên làm từ thiện và phát triển nhân bản này tổ chức Ðại hội thường niên tại thành phố Denver từ ngày 2 đến 4 tháng 8 năm 2011. Ðây là đại hội thường niên thứ 129 của Hội.

Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc Ðại hội với sự tham dự của 10 vị Hồng y, 70 Tổng giám mục, Giám mục và đông đảo linh mục, Ðức cha Chaput nhấn mạnh rằng cùng với sám hối, điều kiện thứ hai của bất cứ công cuộc canh tân lâu bền nào trong Giáo hội là đức tin.

Ðức tân Tổng giám mục Philadelphia giải thích: "Ðức tin ở đây không phải là thần học, tức các giáo lý và thực hành, mà là lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa của mỗi người. Ðây là lòng tin đòi hỏi sự hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giesu Kitô".

Theo Ðức cha Chaput, chỉ có một đức tin như thế mới có thể thay đổi con người, đặt thế giới vào một cái trục mà không gì có thể chống lại được.

Ðức cha cũng kêu gọi tôn trọng và nhìn nhận mọi ơn gọi bên trong Giáo hội. Ngài nói rằng mỗi ơn gọi đều có vai trò riêng của nó.

Một cách đặc biệt, Ðức tổng giám mục Philadelphia nhấn mạnh rằng các vị lãnh đạo trong Giáo hội cần phải có lòng khiêm tốn và tinh thần phục vụ. Ngài nói: "Các giám mục, linh mục và phó tế cũng là những con người yếu đuối và tội lỗi." Con người không thành lập Giáo hội, không chiếm hữu Giáo hội. Họ không được phép tái tạo Giáo hội.

Ðại hội thường niên năm 2011 của Hội hiệp sĩ Columbus Hoa kỳ qui tụ khoảng 500 thành viên, trong số này có 85 Giám mục. Trên toàn cầu, Hội hiện có khoảng 1 triệu 8 trăm ngàn thành viên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page