Giáo hội sẽ không bao giờ

vi phạm bí mật tòa giải tội

 

Giáo hội sẽ không bao giờ vi phạm bí mật tòa giải tội.

Vatican [CNA 1/8/2011] - Tòa thánh khẳng định rằng Giáo hội sẽ không bao giờ vi phạm bí mật tòa giải tội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "IL Foglio" hôm 27 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Gianfranco Girotti, chủ tịch tòa ân giải tối cao, nói rằng "dù cho Ái nhĩ lan có đưa ra bất cứ luật nào đi nữa, thì nước này cũng phải biết rằng Giáo hội sẽ không bao giờ buộc các linh mục giải tội phải đi thông báo với công quyền".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 14 tháng 7 năm 2011, thủ tướng Ái nhĩ lan, ông Enda Kenny đã loan báo sẽ ban hành một luật mới trừng phạt 5 năm tù những linh mục nào không chịu báo với chính quyền những vụ lạm dụng tình dục trẻ em được tiết lộ trong tòa giải tội.

Dự luật này hoàn toàn đi ngược lại với Giáo luật vốn bảo vệ tính cách bất khả xâm phạm của ấn tích tòa giải tội và ngăn cấm các vị giải tội không được vi phạm ấn tích này.

Ðức cha Girotti giải thích: "Linh mục nào vi phạm bí mật tòa giải tội đều bị vạ tuyệt thông tức khắc." Luật được chính phủ Ái nhĩ lan dự trù ban hành là điều "phi lý và không thể chấp nhận được".

Theo vị Tổng giám mục này, "Xưng tội là một việc làm riêng tư cho phép hối nhân thanh luyện và đền bù. Bí mật là một điều kiện cần thiết". Nhưng điều này không có nghĩa là các giám mục không được cảnh cáo những kẻ phạm tội ấu dâm. Một khi đã có những cuộc điều tra thích hợp, các Ðức giám mục có thể buộc những người này phải đền trả vì tội ác của mình. Họ muốn vi phạm bí mật tòa giải tội là quyền của họ. Nhưng Giáo hội thì không bao giờ.

Ðức cha Girotti nhắc lại: "Tất cả mọi phạm nhân đều buộc phải đền trả vì những tội ác họ đã phạm. Nhưng điều này không hề đòi hỏi vị giải tội phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Xưng tội là để cho con người thanh tẩy tâm hồn trước mặt Thiên Chúa".

Theo Ðức cha Girotti, các linh mục giải tội "có bổn phận phải tha tội, miễn là có sự chân thành sám hối". Báo cáo với chính quyền, án tù hay những chế tài khác do luật pháp qui định là chuyện khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page