Hội đồng Giám mục và

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

kêu gọi Quốc hội hãy làm những

cắt giảm ngân sách một cách có thể

chấp nhận được về phương diện luân lý

 

Hội đồng Giám mục và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi Quốc hội hãy làm những cắt giảm ngân sách một cách có thể chấp nhận được về phương diện luân lý.

Washington [CWN 1/8/2011] - Hội đồng Giám mục và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi Quốc hội nước này hãy làm những cắt giảm ngân sách có thể chấp nhận được về phương diện luân lý.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và hòa bình thế giới và ông Ken Hackett, chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ gọi tắt là CRS, nói rằng Ngân sách được Quốc hội đề nghị có chứa đựng những cắt giảm không thể chấp nhận được vì ảnh hưởng trầm trọng đến việc cứu trợ nhân đạo và phát triển.

Theo Ðức cha Hubbard và ông Hackett, trầm trọng nhứt là những cắt giảm trong một số lãnh vực như: trợ giúp các nông gia, thích nghi với sự thay đổi thời tiết vốn ảnh huởng đến những cộng đồng dễ bị tổn thương nhứt, thuốc men cho những người nhiễm và mắc bệnh Sida, chủng ngừa cho những căn bệnh cho thể phòng ngừa được, trợ giúp cho các cô nhi và trẻ em dễ bị tổn thuơng, cứu trợ những nơi bị thiên tai như Haiti, công tác gìn giữ hòa bình để bảo vệ thường dân vô tội tại những vùng đang có xáo trộn như Sudan và Congo, hổ trợ các di dân và tỵ nạn trốn khỏi những nơi có xung đột hay bị bách hại như Iraq.

Thay cho những cắt giảm không cân bằng trên đây, các đức giám mục và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ để nghị Quốc hội nên cứu xét những cắt xén hợp lý hơn trong một số lãnh vực như quốc phòng, thu nhập, tài trợ nông nghiệp.

Ngoài ra, các Ðức giám mục và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cũng kêu gọi tái lập đạo luật thường được gọi là "Chính sách thành phố Mehico" nhằm ngăn cấm xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ hay cổ võ phá thai cũng như rút lại việc tài trợ cho Quỹ Dân Số của Liên hiệp quốc, bởi vì Quỹ này chuyến cổ võ cho việc cưỡng bách phá thai và tuyệt sinh hóa tại Trung quốc.

Các vị chủ chăn và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa kỳ cũng yêu cầu tuân giữ hai tu chính án Helms và Kemp Kasten là những tu chính án ngăn cấm xử dụng Quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và ủng hộ các tổ chức cổ võ cho việc cuỡng bách phá thai hay tuyệt sinh hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page