Ðại hội giới trẻ thế giới

không phải là một thứ đại nhạc hội

Woodstock Công giáo

 

Ðại hội giới trẻ thế giới không phải là "một thứ đại nhạc hội Woodstock Công giáo".

Vatican [CWN 1/8/2011] - Một viên chức Tòa thánh nói rằng Ðại hội giới trẻ thế giới năm 2011 tại Madrid Tây ban nha không phải là một thứ "Ðại nhạc hội Woodstock Công giáo".

Trong một cuộc phỏng vấn trên Báo Người Quan sát Roma hồi trung tuần tháng 6 năm 2011, đức ông Miguel Delgado Galindo, phó thư ký của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân khẳng định rằng Ðại hội giới trẻ thế giới không phải là một "Woodstock Công giáo".

Woodstock là một đại nhạc hội giới trẻ được tổ chức tại Woodstock, New York, Hoa kỳ năm 1969.

Ðức ông Delgado giải thích rằng bất cứ ai quen thuộc với Ðại hội giới trẻ thế giới đều biết rằng đây là một cơ hội đặc biệt để rao giảng Tin mừng cho giới trẻ và là một cách thế kỳ diệu để gặp gỡ Chúa Giesu trong sự hiện diện của Ðức thánh cha.

Vị đức ông này đã từng là một luật sư trước khi tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới tại Santiago de Compostella, Tây ban nha hồi năm 1989. Sau Ðại hội, ngài đã quyết định vào chủng viện.

Ðức ông Delgado khẳng định rằng "tác nhân đích thực trong Ðại hội là chính Chúa Giesu, chứ không phải các màn trình diễn hay đám đông giới trẻ. Do đó, "Ðại hội giới trẻ không nên bị xem như một thứ "đại nhạc hội Woodstock Công giáo", tức một thứ liên hoan đa văn hóa của giới trẻ công giáo vốn cũng sẽ qua đi khi ánh đèn mầu vụt tắt".

Theo Ðức ông phó thư ký Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, "mặc dù là một biến cố có sự tham dự của nhiều đám đông, nhưng bất cứ người trẻ nào tham dự Ðại hội cũng đều bị đánh động sâu xa". Nếu được xem như một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đại hội giới trẻ thế giới có thể biến đổi cuộc sống của những người tham dự.

Ngoài ra, trong bài bình luận về Ðại hội Giới trẻ Thế Giới hồi tuần trước, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, nói rằng Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới đã đánh động đến ba thế hệ và sẽ cho giới trẻ của thời kỹ thuật số trở thành "tác nhân" trong việc loan báo Chúa Kitô.

Theo cha Lombardi, "thế hệ của thập niên 60 đã lẫn lộn những ý tưởng cách mạng và phóng túng với những mâu thuẩn riêng của họ. Thế hệ thập niên 80 đã chứng kiến sự sụp đổ của bức tường Berlin, cảm nhận được đặc sủng của Ðức Gioan Phaolo II và cởi mở hơn với những chiều kích thiêng liêng trong cuộc sống của họ. Còn thế hệ của thiên niên kỷ mới là thế hệ của Internet, các mạng lưới xã hội, của thời kỳ kỹ thuật số.

Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh viết: "Chúng ta được mời gọi liên kết với Ðức thánh cha tại Madrid, vì ý thức rằng chúng ta đang đứng trước một thách đố mới và quan trọng: đó là loan báo Chúa Kito cho thế hệ hiện nay, mời gọi họ trở thành tác nhân cua việc loan báo Tin mừng trong những lãnh vực mới của cuộc sống, cả về đía lý lẫn trong không gian ảo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page