Ðức Hồng Y Kurt Koch

viếng thăm Na Uy

 

Ðức Hồng Y Kurt Koch viếng thăm Na Uy.

Oslo (RG 30-7-2011) - Ðức Hồng Y Kurt Koch Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đã bầy tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo hoàn vũ và của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI với dân nước Na Uy trong các ngày khó khăn và buồn thương này.

Ðức Hồng Y đã tới Na Uy để tham dự lễ kính thánh Ola,f Bổn Mạng Na Uy, ngày 29 tháng 7 năm 2011, và đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ Trondheim cũng như tham dự một lễ nghi của Giáo Hội Luther. Tháp tùng Ðức Hồng Y có Ðức Cha Bernt Ivar Eidsvig, Giám Mục Oslo, và Ðức Tổng Giám Mục Emil Paul Tscherrig, Sứ Thần Tòa Thánh.

Ðức Hồng Y cho biết người dân Na Uy rất tôn sùng thánh Olaf sống hồi thế kỷ XI. Các Giáo Hội Kitô liên đới với nhau và tín hữu các cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhận hai vụ khủng bố tại Oslo và đảo Utoya ngày 23 tháng 7 năm 2011. (RG 30-7-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Raio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page