Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

tổ chức một ngày ăn chay để cầu nguyện

cho những người làm công trong các nông trại

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tổ chức một ngày ăn chay để cầu nguyện cho những người làm công trong các nông trại.

Washington [CWN 26/7/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ tổ chức một ngày ăn chay để cầu nguyện cho những người làm công trong các nông trại.

Ủy ban Công lý Hòa bình và phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ mời gọi người công giáo hãy tham gia ăn chay vào ngày 5 tháng 8 năm 2011, để tỏ tình liên đới với những công nhân làm việc trong các nông trại.

Ngoài ra, các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi những người tham gia ngày ăn chay hãy giới hạn những chi tiêu về thực phẩm xuống mức được chính phủ Liên ban qui định cho những người đang hưởng chế độ tem phiếu. Theo mức được chính phủ qui định cho những người được hưởng tem phiếu, số tiền chi tiêu về thực phẩm cho một gia đình có 4 người là 20 mỹ kim một ngày.

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho biết: theo Bộ Lao động, có đến 60 phần trăm những người làm việc trong các nông trại được xếp vào hạng nghèo. Có đến 75 phần trăm những người này có mức thu nhập hàng năm không tới 11 ngàn mỹ kim.

Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, với một thu nhập thấp như thế, những người làm công trong các nông trại không thể hưởng được hoa trái từ công sức của mình.

Các ngài nói rằng "đây là một thảm trạng luân lý và là một tình trạng đòi hỏi phải có công lý".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page