Các linh mục Ái nhĩ lan cương quyết

không vi phạm bí mật tòa giải tội

 

Các linh mục Ái nhĩ lan cương quyết không vi phạm bí mật tòa giải tội.

Dublin, Ái nhĩ lan [CNS 15/7/2011] - Các linh mục Ái nhĩ lan cương quyết không vi phạm bí mật tòa giải tội.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mới đây, chính phủ Ái nhĩ lan yêu cầu các linh mục công giáo phải tố cáo với cảnh sát những người đến xưng thú về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Ông Frances Fitzgerald, bộ trưởng đặc trách về trẻ em của chính phủ Ái nhĩ lan, khẳng định rằng nếu chính phủ ban hành luật đòi hỏi mọi người phải tố cáo những người có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, thì luật này không miễn trừ bất cứ ai.

Nhưng Cha Madden, phát ngôn viên của Hiệp hội các linh mục Ái nhĩ lan, nhấn mạnh rằng ấn tín tòa giải tội là tuyệt đối và sẽ không bao giờ được phép phá vỡ, ngay cả khi một tội nhân xưng thú tội ác của mình.

Cha Madden nói rằng cha sẵn sàng khuyên hối nhân, dù là linh mục hay bất cứ ai, hãy trình diện với cảnh sát. Tuy nhiên, cha không tán thành việc buộc linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát.

Linh mục phát ngôn viên của hiệp hội các linh mục Ái nhĩ lan khẳng định rằng Ấn tín tòa giải tội là một ấn tín thánh thiêng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page