Các tín hữu kitô Malaysia

tích cực tham gia cuộc biểu tình

chống tham nhũng tại nước này

 

Các tín hữu kitô Malaysia tích cực tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng tại nước này.

Kuala Lumpur, Malaysia [CWN 11/7/2011] - Các tín hữu kitô Malaysia tích cực tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng tại nước này.

Theo báo "The Herald", tờ báo công giáo duy nhứt tại Malaysia, cộng đồng tín hữu kitô tại Malaysia đã tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình mới đây để chống lại tham nhũng trong chính phủ.

Cha Lawrence Andrew, giám đốc của báo "The Herald" cho biết: phong trào phản đối "đưa ra những đòi hỏi chính đáng, đòi hỏi thay đổi và cương quyết chống lại tệ nạn tham nhũng ở cấp cao nhứt trong chính phủ".

Theo cha Andrew, mặc dù được một số lãnh tụ đối lập ủng hộ, cuộc biểu tình không do các đảng phái chính trị tổ chức. Ðây là một dấu hiệu cho thấy dân chúng, nhứt là giới trẻ muốn có một thay đổi lớn trong xã hội , đòi hỏi có nhiều dân chủ, trong suốt và pháp quyền cao hơn.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Malaysia hiện có khoảng gần 28 triệu người. Trong số này có đến 60 phần trăm theo Hồi giáo, 19 phần trăm theo Phật giáo, 6 phần trăm theo Ấn giáo và 6 phần trăm theo Tin lành. Riêng số người công giáo chỉ chiếm khoảng 3 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page