Tòa thánh công bố dự án

rao giảng Tin mừng tại Âu Châu

 

Tòa thánh công bố dự án rao giảng Tin mừng tại Âu Châu.

Vatican [CNA 12/7/2011] - Tòa thánh công bố Dự Án rao giảng Tin Mừng tại Âu châu.

Trong một bài viết đuợc đăng trên báo Nguời quan sát Roma trong số ra ngày 12 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, đã trình bày một dự án mới về tái rao giảng Tin mừng tại một số đô thị lớn của Âu Châu.

Ðức cha Fisichella giải thích rằng "mục tiêu của dự án thật đơn giản: đó là mang lại một dấu chỉ về hiệp nhứt giữa các giáo phận khác nhau đang hiện diện trong những đô thị lớn nhứt của Âu Châu, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa.

Ðược biết: hôm 11 tháng 7 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng đã chủ tọa một phiên họp qui tụ các Ðức giám mục của nhiều thành phố lớn tại Âu châu để thảo luận về dự án nói trên. Các Ðức giám mục tham dự phiên họp đến từ những thành phố lớn như Budapest, Bruxelles, Cologne, Dublin, Lisboa, Liverpool, Paris, Torino, Warsawa và Vienna.

Ðức cha Fisichella cho biết: hiện nay dự án chỉ giới hạn vào một số giáo phận lớn để gọi là thử nghiệm và sau này sẽ áp dụng tại nhiều thành phố khác trên khắp thế giới.

Dự án được Tòa thánh đề ra sẽ khởi sự vào Mùa Chay năm 2012, với nhiều sinh hoạt được tổ chức trong các nhà thờ chính tòa tại những thành phố lớn nói trên. Theo đề nghị, các sinh hoạt gồm có: đọc Tin mừng liên tục, vị giám mục địa phương sẽ giảng dạy, sau đó sẽ có xưng tội. Ngoài ra, dự án cũng sẽ nhấn mạnh đến hoạt động bác ái.

Theo Ðức cha Fisichella, sở dĩ các sinh hoạt đựơc tổ chức trong nhà thờ chính tòa là vì ý nghĩa tượng trưng và tầm quan trọng của nhà thờ chính tòa. Tuy nhiên, các sinh hoạt cũng có thể diễn ra tại các giáo xứ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng cũng cho biết: các sinh họat trên đây nhắm tới những người, tuy sống đức tin, nhưng thường không ý thức về sự liên kết giữa đức tin và cuộc sống. Những người sống "xa đức tin", nhưng được hấp dẫn bởi con người của Chúa Giesu Kitô, dĩ nhiên là điểm nhắm chính của dự án.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI thành lập năm 2010. Với hội đồng này, Ðức thánh cha nhắm tới các nước Tây phuơng vốn có truyền thống kitô lâu đời, nhưng ngày càng bị tục hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page