Tòa Thánh tuyên bố

vụ tấn phong giám mục

tại giáo phận Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên

bên Trung quốc là bất hợp pháp

 

Tòa Thánh tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại giáo phận Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên bên Trung quốc là bất hợp pháp.

Vatican (Vat. 5/07/2011) - Ngày 4 tháng 7 năm 2011 Tòa Thánh đã tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại giáo phận Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc là bất hợp pháp vì không có phép của Ðức Giáo Hoàng và tất cả các nhân vật liên hệ đều bị phạt vạ theo Giáo Luật.

Như đã biết ngày 29 tháng 6 năm 2011 linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân đã được tấn phong giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Tòa Thánh. Vụ tấn phong "bất hợp pháp", gây chia rẽ và tạo ra các căng thẳng giữa lòng Giáo Hội.

Tuyên ngôn do phòng báo chí Tòa Thánh công bố xác định như sau:

1. Linh mục Lôi Thế Ngân được truyền chức mà không có sự ủy nhiệm của Ðức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp và không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo của giáo phận; và Tòa Thánh không thừa nhận người như là Giám Mục giáo phận Lạc Sơn. Các hiệu qủa của hình phạt mà linh mục mắc phải vì vi phạm khoản 1382 của Bộ Giáo Luật vẫn y nguyên.

Chính linh mục Lôi Thế Ngân đã được thông báo từ lâu trước là không thể được Tòa Thánh chấp nhận như ứng viên giám mục vì các lý do rất nghiêm trọng được minh chứng.

2. Các Giám Mục phong chức đã tự đặt mình vào các hình phạt được Giáo Luật dự trù (đặc biệt là khoản 1382 của Bộ Giáo Luật; tuyên ngôn của Hội Ðồng Tòa Thánh về các Văn Bản Luật ngày 6-6-2011).

3. Một vụ truyền chức giám mục không có phép của Ðức Giáo Hoàng trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Ðức Giáo Hoàng và gây thiệt hại cho sự hiệp nhất của Giáo Hội. Việc truyền chức tại Lạc Sơn đã là một hành động đơn phương gieo chia rẽ và thật đáng tiếc tạo ra các rách nát và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Ðấng mà chính Giáo Hội được giao phó cho đầu tiên, và không thể không có sự đồng ý của người, như trái lại đã xảy ra tại Lạc Sơn. Nếu muốn cho Giáo Hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của Giáo Hội.

4. Việc tấn phong giám mục tại Lạc Sơn đã khiến cho Ðức Thánh Cha vô cùng cay đắng. Ngài muốn gửi tới các tín hữu thân yêu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất.

Từ Vaticăng ngày mùng 4 tháng 7 năm 2011.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page