Huy hiệu đầy ý nghĩa của

Ðức Tân Giám mục

Vinhsơn Nguyễn văn Long

 

Huy hiệu đầy ý nghĩa của Ðức Tân Giám mục Vinhsơn Nguyễn văn Long.

Melbourne, Australia (VietCatolic News 6/6/2011) - Huy hiệu của Ðức Giám mục Vinh-sơn Nguyễn văn Long, OFM Conv. Giám mục hiệu tòa Thala ở Tunisia và Giám mục phụ tá Melbourne, Australia.


Huy hiệu đầy ý nghĩa của Ðức Tân Giám mục Vinhsơn Nguyễn văn Long.


Các giải sóng màu vàng và đỏ tượng trưng cho những gian nan khốn khó phài chịu đựng vì sự tự do và niềm tin của chúng ta, giải nền vàng tượng trưng cho Thiên Chúa Ba Ngôi hằng bao bọc chúng ta trong cơn gian nan khốn khó. Các giải sóng đỏ bao quanh bởi màu xanh dương cũng tượng trưng cho cuộc hành trình đau đớn đến bến bờ tự do bằng ghe thuyền của nhiều người tỵ nạn Việt nam. Trong lãnh vực tinh thần, những biểu tượng này nói lên cuộc xuất hành mà mỗi Kitô hữu được mời gọi thực hiện. Ngoài ra, màu xanh dương cũng tượng trưng cho nước Úc đã mở rộng vòng tay hào hiệp đón nhận người tị nạn Việt nam.

Huy hiệu Phanxicô tượng trưng cho dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu với linh đạo hướng tới sự khó nghèo, Chúa Kitô chịu khổ nạn và bị đóng đinh; sao phương Nam tượng trưng cho nước Úc và mỏ neo tượng trưng cho Chúa Kitô là nơi trú ẩn của chúng ta trong cơn thử thách và cũng là cuộc hành trình đức tin thâm sâu của chúng ta.

Huy hiệu được thiết kế bởi cha Guy Selvester và ông Richard d'Apice và được minh họa bởi cha Guy Selvester và ông Sandy Turnbull.

Ghi chú của người dịch: Khẩu hiệu "DUC IN ALTUM" tiếng La-tinh nghĩa là "Hãy ra khơi!" (Lc 5:4)

 

Hoàng Nguyễn, Melbourne

(VietCatolic News)

 

. . . . . . . . . .

Coat of Arms of Bishop Vincent Nguyễn Văn Long, OFM Conv

Titular Bishop of Thala in Tunisia and Auxiliary Bishop of Melbourne, Australia

The gold and red wavy band symbolises the struggles and hardships endured for the sake of our freedom and faith and the gold plates represent the Trinity surrounding us in our struggles and hardships. The red waves surrounded by the blue background also symbolise the painful journey to freedom by boat on the part of many former Vietnamese refugees. In spiritual realm, they signify the exodus that each Christian is called to make. Additionally, the blue represents Australia which embraces Vietnamese refugees with generosity.

The Franciscan Coat of Arms represents the Order of Friars Minor Conventuals whose spirituality is oriented towards total conformation to the poor, suffering and crucified Christ; the Southern Cross represents Australia and the anchor symbolises Christ our refuge in times of trial and also our faith journey into the deep.

The arms were designed by Fr. Guy Selvester and Mr. Richard d'Apice and illustrated by Fr. Selvester and Mr. Sandy Turnbull.

Posted by Fr. Selvester: http://omniapost.blogspot.com/2011/05/bishop-vincent-long-van-nguyen-ofm-conv.html

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page