Người Việt Nam đầu tiên

làm Giám Mục tại Úc

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

 

Người Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc: Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long.

Vatican (SD 20-5-2011) - Hôm 20 tháng 5 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm một Linh Mục Việt Nam đầu tiên làm Giám Mục tại Úc, đó là Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, được thăng Giám Mục hiệu tòa Tala và làm Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long năm nay 50 tuổi, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, tỉnh Ðồng Nai, rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980, đến tị nạn tại Úc ngày 2 tháng 12 năm 1981, và gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu năm 1983. Thầy khấn đơn ngày 8 tháng 12 năm 1984 và khấn trọng ngày 14 tháng 1 năm 1989. Thầy Long đậu cử nhân thần học (STB) tại thần học viện ở Melbourne và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 cùng năm 1989.

Sau đó cha Vinh Sơn Long làm phó xứ tại Springvale (1990-1992) rồi sang Roma du học từ năm 1992, đậu Cao Học thần học (STL) tu đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện Tu. Trở về Úc, cha Vinh Sơn Long được bổ làm Giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc (1994-1998). Ngoài ra cha làm Ðại diện Bề trên miền trong 10 năm trời (Custodial Vicar, 1995-2005), đồng thời cũng đảm nhận các công tác mục vụ như cha sở ở Kellyville thuộc giáo phận Parramatta (1999-2002); Cha sở ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne 2002-2008), Bề trên giám tỉnh và thành phần ban lãnh đạo quốc tế (International Leadership Team OFM Conv.) từ năm 2005 đến 2008.

Từ ngày 22 tháng 4 năm 2008, Cha Nguyễn Văn Long là Tổng cố vấn của dòng đặc trách vùng Á châu Thái Bình Dương (FAAMC).

Theo Niên Giám 2011 của Tòa Thánh, tổng giáo phận Melbourne hiện do Ðức Tổng Giám Mục Denis James Hart, 70 tuổi, coi sóc và có 1,085,000 tín hữu Công Giáo trên tổng số 3,844,000 dân cư, với 229 giáo xứ, 3 Giám Mục phụ tá, 561 linh mục triều và dòng, 1,232 nữ tu. (SD 20-5-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page