Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu

kỷ niệm 40 năm thành lập

 

Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu kỷ niệm 40 năm thành lập.

Roma [Zenit 25/3/2011] - Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu kỷ niệm 40 năm thành lập.

Nhân dịp này, trong lá thư gởi đến tất cả các Ðức giám mục Âu châu, chủ tịch đoàn của Hội đồng nhấn mạnh đến vai trò và các thách đố tương lai của Hội đồng.

Theo chủ tịch đoàn của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu, hội đồng này là một trong những thành quả của công đồng Vatican II và việc đào sâu sự hiệp thông của các Ðức giám mục.

Ngay từ đầu khi được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1971, Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu được xem như "một cơ chế phải thở bằng "hai buồng phổi" của mình và phải đón nhận hàng giáo phẩm của toàn lục địa.

Trong lá thư, chủ tịch đoàn của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu viết rằng "hiện nay các thách đố mà Âu châu đang trải qua có thể khác nhau, nhưng tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các Ðức giám mục và các Hội đồng Giám mục tại lục địa này không suy giảm". Nỗ lực của Hội đồng là thiết lập các mạng lưới thân hữu và liên đới.

Ba vị Hồng y đang lãnh đạo Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu nhắc lại rằng cơ chế này đặc biệt quan tâm đến con người, hoàn cảnh cá nhân, thiêng liêng và xã hội của nó tại Âu châu. Trong số những vấn đề được hội đồng quan tâm nhiều nhứt là hiện tượng di dân và các vấn đề liên quan đến việc dân số sút giảm. Ngoài ra, gia đình, giáo dục và tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên cũng là những mối bận tâm chính của Hội đồng.

Lá thư của chủ tịch đoàn của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi: "Chỉ có nền văn hóa tình thường và sự sống mới có thể bảo đảm được tương lai".

Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu cũng là cơ chế rất tích cực trong các cuộc gặp gỡ đại kết. Từ 40 năm qua, Hội đồng đã thặt chặt các quan hệ với Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô Âu châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page