Ðức thánh cha kêu gọi

đối thoại tức khắc

và ngưng chiến tại Lybia

 

Ðức thánh cha kêu gọi đối thoại tức khắc và ngưng chiến tại Lybia.

Vatican [AFP 27/3/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi đối thoại tức khắc và ngưng chiến tại Lybia.

Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 27 tháng 3 năm 2011, Ðức thánh cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới và các phe lâm chiến tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng chiến tại Lybia.

Ðức thánh cha nói: "Tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và tất cả những nhà hữu trách chính trị và quân sự hãy tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng việc xử dụng khí giới".

Ðức thánh cha nói rằng, đứng trước tin tức ngày càng bi thảm đến từ Lybia, ngài luôn lo lắng cho sự an toàn của dân chúng cũng như quan ngại về việc xử dụng vũ lực.

Theo Ðức thánh cha, trong những giây phút căng thẳng nhứt, cần phải xử dụng mọi phương thế ngoại giao và chú ý đến ngay cả tín hiệu yếu ớt nhứt về sự cởi mở và thiện chí hòa giải.

Ngài cầu mong các phe phái tìm được những giải pháp hòa bình và lâu bền.

Mặt khác, các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi tổng thống Barack Obama cân nhắc về việc can thiệp quân sự vào Lybia.

Trong một lá thư gởi cho ông Thomas Donilon, cố vấn an ninh quốc gia, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình thế giới, đã kêu gọi chính phủ Hoa kỳ phải làm sao để việc xử dụng vũ lực tại Lybia cân bằng với mục đích bảo vệ thường dân.

Trong lá thư đề ngày 24 tháng 3 năm 2011, Ðức cha Hubbard nói rằng việc xử dụng vũ lực cần phải được thẩm định trong ánh sáng của một số câu hỏi như: "liệu việc xử dụng vũ lực có tạo ra nhiều thiệt hại hơn chính cuộc khủng hoảng không?" "Ðâu là những hệ lụy của việc xử dụng vũ lực đối với phúc lợi tương lai của dân chúng Lybia và sự ổn định trong vùng?"

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới viết rằng đây là những câu hỏi không phải dễ trả lời. Nhưng Hoa kỳ có trách nhiệm luân lý phải cân nhắc việc xử dụng vũ lực trong tương quan với việc bảo vệ mạng sống và phẩm giá con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page