Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là

nền tảng của Hiến Pháp Ai cập

 

Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là nền tảng của Hiến Pháp Ai cập.

Cairo [Asianews 21/3/2011] - Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là nền tảng của Hiến Pháp Ai cập.

Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, 77 phần trăm dân số Ai cập đã bỏ phiếu yêu cầu thay đổi hiến pháp năm 1951. Tuy nhiên, Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là nền tảng chính của luật pháp Ai cập.

Kết quả trên đây đã khiến cho nhiều người trẻ tham gia cuộc cách mạng hoa lài tại nước này thất vọng, bởi vì họ đã hy vọng rằng đất nước sẽ bước vào một kỷ nguyên mới trong đó mọi người công dân, bất luận thuộc tôn giáo nào, cũng đều được bình đẳng trước pháp luật.

Một số nguồn tin cho hãng thông tấn Asianews biết rằng cuộc trưng cầu dân ý vừa qua đã bị những người hồi giáo cực đoan lèo lái và điều khiển bằng gian lận. Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" công khai kêu gọi bỏ phiếu thuận để ủng hộ Hồi giáo và chống lại Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page