Các tín hữu Kitô Malaysia phản đối

việc chính phủ hạn chế

việc xử dụng Kinh Thánh

 

Các tín hữu Kitô Malaysia phản đối việc chính phủ hạn chế việc xử dụng Kinh Thánh.

Kuala Lumpur, Malaysia [CWN 18/3/2011] - Các tín hữu Kitô tại Malaysia phản đối việc chính phủ hạn ra lệnh phải dán nhãn hiệu "dùng riêng cho các tín hữu Kitô" lên các quyển Kinh Thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: vì cuộc tranh cải xung quanh việc các tín hữu Kitô xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa, chính phủ Malaysia đã cho phép nhập khẩu 35 ngàn quyển Kinh Thánh bằng tiếng Malay từ Indonesia. Nhưng chính phủ lại yêu cầu phải dán lên các quyển Kinh Thánh nhãn hiệu "dùng riêng cho các tín hữu Kitô". Các viên chức chính phủ nói với Liên đoàn Kitô giáo rằng cần phải dán lên mỗi quyển Kinh Thánh lời cảnh cáo rằng những người ngoài Kitô giáo không được đọc Kinh Thánh.

Các nhà lãnh đạo Kitô nói rằng đây là một xúc phạm đến Kinh Thánh và do đó không nhận 35 ngàn quyển Kinh Thánh với điều kiện ấy.

Ngoài ra, chính phủ Malaysia còn nhấn mạnh rằng mỗi quyển Kinh Thánh cũng buộc phải được đánh số. Ðây là một biện pháp nhằm để truy tìm nguồn gốc của mỗi quyển Kinh Thánh nếu rơi vào tay những người ngoài Kitô giáo, nhứt là người Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page