Các tín hữu Kitoô Áo

giữ chay bằng việc nhịn lái xe

 

Các tín hữu Kitô Áo giữ chay bằng việc nhịn lái xe.

Vienna, Áo quốc [Ucanews 17/3/2011] - Các tín hữu Kitô Áo giữ chay bằng quyết định không xử dụng xe hơi.

Mỗi năm vào thứ Tư Lễ Tro, nhiều giáo xứ tại Áo kêu gọi các tín hữu tham gia chiến dịch không xử dụng xe hơi trong Mùa Chay.

Mỗi năm, trên toàn nước Áo, trên 6 ngàn người tham gia chiến dịch bằng cách không lái xe, giảm khí thải và việc tiêu thụ năng lượng. Số người tham gia chiến dịch ngày càng gia tăng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page