Di dân lao động Phi luật tân

bị ngược đãi

 

Di dân lao động Phi luật tân bị ngược đãi.

Cebu, Phi luật tân [Ucanews 17/3/2011] - Ủy ban mục vụ cho người di dân và di động thuộc Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng các di dân lao động nước này bị ngược đãi như nô lệ tại các nước khác.

Ông Gerry Gonzalez, điều hợp viên của văn phòng mục vụ cho người di dân và di động trong vùng Visayas, miền nam Phi luật tân, nói rằng nhiều di dân lao động người Phi bị "lạm dụng về thể lý" và bị đối xử như nô lệ.

Ông Gonzalez kể lại trường hợp của một phụ nữ người Phi vừa trở về từ Lybia sau khi đã làm việc cho một gia đình hoàng gia tại nước này. Người phụ nữ này bị đánh đập mỗi ngày.

Các dữ kiện do văn phòng mục vụ cho người di dân và di động thu thập cho biết thành phố Cebu, Phi luật tân, là nơi có đông người di dân lao động nhứt. Năm 2007, có trên 50 ngàn di dân lao động xuất phát từ Cebu.

Cơ quan "Phúc lợi cho di dân lao động nước ngoài" của chính phủ Phi luật tân nói rằng hiện có ít nhứt 98 người Cebu còn bị kẹt tại Lybia. Cơ quan này còn nói rằng mỗi ngày có ít nhứt 3 người Phi chết khi lao động ở nước ngoài. Thông thường những di dân lao động này bị treo cổ vì tội phạm, hoặc là nạn nhân trong các tai nạn xây cất hay liên quan đến việc làm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page