Tòa Thượng phụ Chính thống Mascova

đề ra ba nhân đức "Chính thống"

cho thế kỷ 21

 

Tòa Thượng phụ Chính thống Mascova đề ra ba nhân đức "Chính thống" cho thế kỷ 21.

Mascova [Asianews 14/3/2011] - Tòa Thượng phụ Chính thống Mascova đề ra ba nhân đức "chính thống" cho thế kỷ 21.

Ðược linh mục Vsevolot Chaplin, giám đốc phòng ngoại vụ của tòa Thượng phụ, giới thiệu hồi tháng trước, tài liệu có tựa đề "Những giá trị trường cửu của Nga" đặc biệt đề cao ba giá trị mà Giáo hội Chính thống Nga cho là xã hội Nga trong thế kỷ 21 cần đến là: niềm tin, tự do và lòng ái quốc. Theo linh mục Chaplin, ba giá trị nền tảng này vẫn còn cấm rễ sâu trong lòng dân tộc cho dẫu có phải chịu sự xói mòn của trào lưu hiện đại hóa.

Hồi tháng trước, đức Kyrill, Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình để giải thích về những giá trị nói trên.

Kể từ khi đức Kyrill được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga năm 2009, Giáo hội Chính thống Nga đã có một chỗ đứng quan trọng trong xã hội, bởi vì tổng thống Dmitri Medvedev xem Giáo hội này như một đồng minh quan trọng trong việc hiện đại hóa đất nước.

Mặc dù Ðức thượng phụ Kyrill không ngừng nói đến nguyên tắc tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội, nhiều người vẫn cho rằng khi đề cao lòng ái quốc, Giáo hội Chính thống Nga quá xen mình vào đời sống xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page