Di hài của thánh nữ

Terexa Hài đồng Giesu

lần đầu tiên đến Thánh Ðịa

 

Di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu lần đầu tiên đến Thánh Ðịa.

Tel Aviv, Israel [AFP 14/3/2011] - Di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu lần đầu tiên đến Thánh Ðịa.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp afp, di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu, tiến sĩ Hội Thánh, đã đến thủ đô Tel Aviv, Israel hôm thứ Hai 14 tháng 3 năm 2011.

Ðược biết: di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu gồm có một mãnh xương ống chân. Di hài này sẽ được cung nghinh trọng thể tại cổ thành Gierusalem vào ngày thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011.

Từ cửa Jaffa, nơi có tòa Thượng phụ Công giáo Latinh, di hài của vị thánh tiến sĩ hội thánh sẽ được rước đến Haifa, Galilea miền Bắc Israel, Bethlehem và Jericho trong lãnh thổ Palestine.

Thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu đã được Giáo hội đặt làm quan thầy của các phi công, những người bán hoa và các bệnh nhân Sida.

Tưởng cũng nên nhắc lại: thánh nữ đã vào dòng kín Carmel năm 15 tuổi và qua đời vì bệnh lao phổi năm 1897 lúc được 24 tuổi. Thánh nữ đã được tôn phong hiển thánh chỉ 28 năm sau khi qua đời.

Hài cốt của thánh nữ được chia thành ba phần. Một phần được cất giữ tại Lisieux, Normandie, miền Tây nước Pháp, phần thứ hai được kính nhớ tại nhiều nơi thờ phượng trong nước Pháp và phần thứ ba được cung nghinh ở ngoại quốc. Tính đến nay, các di hài của thánh nữ đã được rước tại hơn 40 quốc gia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page