Thánh lễ cầu nguyện

cho các nạn nhân động đất

và sóng thần Nhựt bản tại Paris

 

Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất và sóng thần Nhựt bản tại Paris.

Paris [AFP 13/3/2011] - Khoảng 3 ngàn người đã tham dự một thánh lễ tại nhà thờ Ðức Bà ở Paris Pháp quốc để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhựt bản.

Phát biểu trong thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhựt 13 tháng 3 năm 2011, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng ngài "đại diện cho tất cả mọi người để nói rằng những người Công giáo Pháp đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho nhân dân Nhựt bản".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đề cao tình liên đới của nhân dân Pháp và kêu gọi "tất cả những ai có thể, hãy xử dụng tất cả khả năng kỹ thuật của mình để giúp đỡ" nhân dân Nhựt bản.

Thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân của thiên tai đã diễn ra trong bầu khí thinh lặng đày cảm xúc. Có mặt trong thánh lễ, ông Patrick Olier, bộ trưởng đặc trách về các mối quan hệ với Quốc hội, đã tỏ ra rất xúc động trước tình liên đới mà chính phủ Pháp và nhân dân Pháp muốn bày tỏ với nhân dân nhựt bản. Ông Olier nói: "Ðứng trước một thảm trạng như thế, chúng ta chỉ có thể cảm thông với những người đang đau khổ mà thôi".

Cũng rất xúc động, đại sứ Nhựt bản tại Pháp, ông Yasuo Saito lo sợ rằng con số nạn nhân có thể lên cao và các thiệt hại không thể lường được.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page