Di cốt thánh nữ Terexa

Hài đồng Giesu đến Gierusalem

 

Di cốt thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu đến Gierusalem.

Gierusalem [AFP 16/3/2011] - Di cốt thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu đến Gierusalem.

Hôm thứ Tư 16 tháng 3 năm 2011, di cốt của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu đã được cung nghinh trọng thể tại Gierusalem. Ðây là lần đầu tiên di cốt của vị thánh tiến sĩ hội thánh này đến Thánh địa. Theo dự trù, các cuộc cung nghinh sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Các di cốt của thánh nữ Terexa gồm có một mãnh xương ống và bàn chân đã được rước vào cổ thành Gierusalem xuyên qua cửa Jaffa. Khoảng 1,000 người gồm giáo dân, tu sĩ, chủng sinh và hướng đạo sinh đã cung nghinh hồm đựng xương thánh đến tòa Thượng phụ Công giáo Gierusalem. Tại đây, Ðức thượng phụ Fouad Twal tuyên bố: "Chúng tôi đón rước vị thánh trẻ với nhiều cảm xúc. Vị thánh qua đời năm 24 tuổi này dạy chúng tôi một con đường sống yêu thương ngược dòng đời. Thánh nữ mang lại bình an cho tất cả những ai được thánh nữ viếng thăm trên toàn thế giới".

Sau chặng dừng chân tại Gierusalem, di cốt của thánh nữ sẽ được lần lượt rước đến Haifa, nhà thờ thánh Jeanne D' Arc, Galilea miền Bắc Israel, Bethlehem, Jericho và ngay cả Gaza.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page