Tôn giáo cần ngoại giao

và ngoại giao cần tôn giáo

 

Tôn giáo cần ngoại giao và ngoại giao cần tôn giáo.

Washington [CNS 15/3/2011] - Ðại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh nói rằng tôn giáo cần ngoại giao và ngoại giao cần tôn giáo để đeo đuổi công ích.

Phát biểu tại Ðại học Công giáo Hoa kỳ hôm 14 tháng 3 năm 2011, ông Miguel Diaz, đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh, nói rằng các ý tưởng tôn giáo và những người đại diện cho các ý tưởng này là những dụng cụ cần thiết để đeo đuổi hòa bình, công lý và công ích.

Ông Diaz là một giáo sư thần học giảng dạy tại đại học St John, bang Minnesota, trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Ông Diaz khẳng định rằng tôn giáo cần ngoại giao và ngoại giao cần tôn giáo để mỗi bên đeo đuổi công ích.

Ghi nhận "sự toàn cầu hóa khái niệm về Thiên Chúa và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của của tôn giáo trong các chính sách quốc tế, đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh trích dẫn nhiều chính trị gia và triết gia để chứng minh cho quan điểm của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page