Tình trạng thiếu linh mục tại Úc đại lợi

ngày càng thêm trầm trọng

 

Tình trạng thiếu linh mục tại Úc đại lợi ngày càng thêm trầm trọng.

Sydney [Ucanews 7/3/2011] - Tình trạng thiếu linh mục tại Úc đại lợi ngày càng thêm trầm trọng.

Theo một bản phúc trình có tựa đề "mục vụ giáo xứ tại Úc đại lợi: phải chăng đang đứng trước tai họa?", do Viện nghiên cứu đa văn hóa Úc thực hiện theo yêu cầu của một nhóm giáo dân, năm 1966, mỗi linh mục Úc phụ trách 518 giáo dân, năm 2011 mỗi linh mục tại nước này phải chăm sóc cho 1,895 người.

Tại tiểu bang New South Wales, trong vòng 15 năm nữa, mỗi linh mục phải phụ trách khoảng 22 ngàn người Công giáo. Tại bang Victoria, mỗi linh mục sẽ phục vụ 13 ngàn người.

Với số lượng lớn các linh mục chịu chức giữa năm 1955 và năm 1975 về hưu, con số các linh mục phục vụ trong các giáo xứ giảm nhanh so với sự gia tăng dân số Công giáo, phần lớn do làn sóng người nhập cư.

Năm 2010, dựa theo số liệu của Văn phòng thống kê trung ương Úc đại lợi, dân số Công giáo trên toàn quốc có khoảng 5 triệu 6 trăm ngàn người. So với thống kê năm 2006, con số này tăng 470 ngàn người.

Hiện nay cứ 4 giáo xứ thì có một giáo xứ không có linh mục làm việc toàn thời gian. Các Ðức giám mục Úc đang cố gắng đương đầu với thách đố này bằng cách sát nhập các giáo xứ và tuyển các linh mục ngoại quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page