Ðức Thánh Cha khuyến khích

các chủng sinh Roma dấn thân

sống Ơn Gọi là chi thể Giáo Hội

 

Ðức Thánh Cha khuyến khích các chủng sinh Roma dấn thân sống Ơn Gọi là chi thể Giáo Hội.

Roma (RG 4-3-2011) - Chiều mùng 4 tháng 3 năm 2011 Ðức Thánh Cha Bênêđictô 16 đã viếng thăm đại chủng viện Roma. Ngài khích lệ các chủng sinh dấn thân đáp trả tiếng gọi của tình yêu kitô ràng buộc nhưng khiến cho con người được tự do.

Ðức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa một đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêxô và khẳng định rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội không phải là một dấu ấn bị áp đặt từ bên ngoài, nhưng là hoa trái của một sự đồng ý, của một dấn thân sống và hành xử như Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh Thần Khí của Người. Tình yêu kitô là một ràng buộc trao ban tự do. Một ràng buộc nối kết các tín hữu với nhau cũng như với Thiên Chúa. Nó không phải là một dây xích khiến bị thương hay làm tê cứng đôi tay nhưng để cho chúng tự do. Duy trì sự hiệp nhất của tinh thần bao gồm việc sống khiêm nhường, hiền dịu và cao thượng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn. Cần phải có đôi tay và con tim bị trói buộc bởi dây tình yêu mà chính Người đã chấp nhận vì chúng ta bằng cách trở thành tôi tớ chúng ta.

Ðể được như thế cần canh tân ơn của bí tích Rửa Tội. Ơn thánh không tự động làm nảy sinh ra một cuộc sống trung thực, nhưng cần sự cộng tác với ý chí và dấn thân kiên trì.. .Mỗi người đều được Chúa gọi với tên riêng, nhưng ơn gọi đó liên quan tới toàn Giáo Hội, vì chúng ta được mời gọi sống trong thân mình của Giáo Hội, trong thực tại cụ thể của chủng viện của giáo xứ. Cả khi chúng ta không thích thân mình đó, Giáo Hội vẫn là dây hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô. Chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô bằng cách chấp nhận tính cách thân mình đó của Giáo Hội Người, của Thần Khí nhập thể. Chúng ta phải ý thức được vẻ đẹp của con đường đồng hành với các bạn hữu trên trời và dưới đất. Vì ơn gọi kitô băt đầu với một lời mời gọi và sẽ luôn luôn là một câu trả lời cho tới cùng.

Ðức Thánh Cha đã ở lại dùng bữa tối với ban giám đốc và gần 150 đại chủng sinh của Ðại chủng viện Roma. (RG 4-3-2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page