Công nghị các Ðức giám mục Maronit

sẽ bầu người thay thế

Ðức hồng y Thượng phụ Nasrallah Sfeir

 

Công nghị các Ðức giám mục Maronit sẽ bầu người thay thế Ðức hồng y Thượng phụ Nasrallah Sfeir.

Beirut, Liban [Asianews 3/1/2011] - Công nghị các Ðức giám mục Maronit Liban sẽ bầu người thay thế Ðức hồng y Thượng phụ Nasrallah Sfeir.

Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, 91 tuổi, đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI chính thức chấp thuận đơn xin từ chức hôm thứ Bảy 26 tháng 2 năm 2011. Ðức hồng y đã đến Roma để tham dự nghi thức làm phép một bức tượng thánh Maron, được đặt tại một con đường gần quảng trường thánh Phero.

Vừa về đến Beirut, Ðức thượng phụ Sfeir cho biết Tòa thượng phụ Maronit Liban sẽ không bị để trống tòa lâu. Ngay giờ Giáo hội Maronit Liban mở công nghị để bầu một vị tân Thượng phụ thay thế ngài sẽ được loan báo trong thời gain gần đây. Theo Ðức thượng phụ Sfeir, để tránh cho 40 vị Giám mục Maronit trên khắp thế giới không phải về Liban, thì Roma là nơi thuận tiện nhứt để tổ chức công nghị.

Theo Giáo luật dành cho các Giáo hội đông phương, việc bầu một tân Thượng phụ phải diễn ra trong vòng hai tháng trống tòa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page