Luật mới về quốc tịch

và cư trú tại Vatican

 

Luật mới về quốc tịch và cư trú tại Vatican.

Vatican [Zenit 1/3/2011] - Quốc gia thành phố Vatican vừa ban hành luật mới về quốc tịch, cư trú và đi lại. Luật này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2011.

Ðược Ðức thánh cha Benedicto XVI ký ngày 22 tháng 2 năm 2011, luật mới này hủy bỏ luật năm 1929 được đức Pio XI ban hành vài tháng sau khi Tòa thánh ký kết thỏa ước Laterano với chính phủ Ý.

Luật mới gồm 4 chương và 16 khoản. Chương một xác định ai là công dân của quốc gia thành phố Vatican. Trước hết phải kể đến các vị Hồng y cư ngụ trong Vatican hay tại Roma, nhân viên ngoại giao của Tòa thánh và nhân viên cư trú trong Vatican. Tính chung, quốc gia nhỏ bé nhứt thế giới này có 540 nam công dân và 32 nữ công dân.

Chương hai qui định những điều kiện và phép cư trú.

Chương 3 nói đến những lý do khác nhau để được vào bên trong Vatican, tức giấy phép dành cho những người không phải là công dân hay cư dân của Vatican.

Chương 4 trình bày qui chế về nhà ở và các chế tài vì những vi phạm luật.

Theo Ðức cha Giorgio Corbellini, chủ tịch Ủy ban soạn thảo luật mới này, sở dĩ có một loạt những biện pháp kiểm soát như thế là để đối phó với hiểm họa khủng bố quốc tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page