Người Công giáo Ấn độ phản đối

việc phá hủy Thánh giá tại Mumbai

 

Người Công giáo Ấn độ phản đối việc phá hủy Thánh giá tại Mumbai.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 28/2/2011] - Người Công giáo Ấn độ phản đối việc phá hủy Thánh giá tại Mumbai.

Ðược biết, vì lý do đô thị hóa, chính quyền địa phương tại Bandra, một khu ngoại ô của thành phố Mumbai đã ra lệnh phá hủy 729 Thánh giá.

Sáng thứ Hai 28 tháng 2 năm 2011, nhiều nhóm Công giáo địa phương đã tổ chức một cuộc tọa kháng trước trụ sở của chính quyền địa phương.

Việc phá hủy các Thánh giá nói trên nằm trong khuôn khổ một chương trình nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở trong thành phố. Theo kế hoạch, các nơi thờ phượng nào được xây cất sau năm 1964 và bị xem là "không hợp pháp" hay tọa lạc trong công thổ, sẽ bị phá hủy.

Những người lớn tuổi trong cộng đồng Công giáo cho biết nhiều cây Thánh giá đã được dựng lên từ năm 1948 hoặc ngay cả năm 1912. Các cư dân trong vùng nói rằng kể từ năm 2003, họ đã trình cho chính quyền địa phương các tài liệu chứng minh thời điểm các Thánh giá đã được dựng lên, nhưng chính quyền địa phương vẫn cứ ra lệnh phá hủy các Thánh giá.

Ông Anil Joseph, chủ tịch của Hội "Bombay Catholic Sabha", tức Hội Công giáo Sabha tại Bombay khẳng định rằng những cây Thánh giá này là một phần của lịch sử và di sản văn hóa và tôn giáo của thành phố Bandra. Các cây Thánh giá này đều nằm trong khu vực thuộc quyền sở hữu của Công giáo.

Sau cuộc tọa kháng của người Công giáo, ông Sudhir Naik, phó thị trưởng thành phố, đã xin lỗi cộng đồng Công giáo. Ông nói rằng chính quyền địa phương không có ý xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của bất kỳ người nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page