Các giáo viên Công giáo nên ý thức

về sứ mệnh truyền giáo của mình

 

Các giáo viên Công giáo nên ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mình.

Ðài Loan [Ucanews 25/2/2011] - Ðức cha thư ký bộ truyền giáo kêu gọi các giáo sư đại học nên ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mình.

Trong một cuộc gặp gỡ với khoảng 50 thành viên trong ban giảng huấn và điều hành của Ðại học Fu Jen tại Ðài Loan hôm 24 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Savio Hon Tai Fai, thư ký bộ truyền giáo, nói rằng ban giảng huấn và điều hành của các đại học Công giáo cần phải ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mình trong các cuộc nghiên cứu.

Ðược biết đại học Fu Jen là một trong 3 đại học Công giáo tại Ðài Loan do Giáo hội điều khiển.

Ðức cha Hon, một nhà thần học Á châu nổi tiếng, cảnh cáo về những thách đố mà các đại học Công giáo đang phải đương đầu, như tục hóa và những tháo thứ trong đời sống luân lý.

Một cách đặc biệt, Ðức cha thư ký bộ truyền giáo kêu gọi các đại học Công giáo nên quan tâm nhiều hơn đến những người đồng tính và giúp đỡ họ. Theo cha, đây cũng là một thách đố lớn đối với đại học Công giáo.

Ðức cha Hon nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo phải đề cao sự thánh thiện của hôn nhân. Theo ngài, các gia đình xuất phát từ các cuộc hôn phối của những người đồng tính sẽ hạ giảm chức năng của gia đình, đồng thời tạo ra nhiều vấn đề xã hội, như mang thai mướn chẳng hạn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page