Ðức thánh cha vinh danh

Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo

Maronit Liban

 

Ðức thánh cha vinh danh Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Maronit Liban.

Vatican [Zenit 27/2/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI vinh danh Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Maronit Liban.

Hôm thứ Bảy 26 tháng 2 năm 2011, trong một lá thư gởi cho Ðức hồng y Narallah Pierre Sfeir, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, Ðức thánh cha đã chấp thuận đơn xin từ chức của ngài và đề cao những nỗ lực mục vụ của ngài.

Ðức hồng y Sfeir đã được bổ nhiệm làm Thượng phụ Giáo chủ Giáo hội Maronit Liban từ tháng Tư năm 1986. Ngài sẽ mừng sinh nhứt thứ 91 vào tháng 5 năm 2011.

Ðược biết Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban đến Roma để tham dự nghi thức làm phép tượng thánh Maron, quan thầy Giáo hội Maronit và đặt tại một con đường gần quảng trường thánh Phero.

Trong lá thư gởi cho Ðức thượng phụ Sfeir, Ðức thánh cha nhắc lại rằng ngài đã được vào chức vụ này "vào giữa lúc đang diễn ra cuộc nội chiến đẫm máu tại Liban trong nhiều năm". Ngài đã đi khắp thế giới để an ủi người dân Liban bị buộc phải ra đi.

Ðức thánh cha cũng nhắc lại Thượng hội đồng thế giới về Liban. Nhân dịp này, đức Gioan Phaolo II đã đến đây năm 1997 để ký ban hành tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục thế giới với tựa đề "một niềm hy vọng mới cho Liban".

Ngoài ra Ðức thánh cha cũng gợi lại Thượng hội đồng Giám mục thế giới đặc biệt về Trung đông năm 2010. Trong Thượng hội đồng này, Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức hồng y Sfeir làm chủ tịch thừa ủy "danh dự" để nêu cao những nỗ lực phục vụ Giáo hội của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page