Tòa thánh kêu gọi chấm dứt

tức khắc bạo động tại Lybia

 

Tòa thánh kêu gọi chấm dứt tức khắc bạo động tại Lybia.

Roma [Zenit 25/2/2011] - Tòa thánh kêu gọi chấm dứt tức khắc bạo động tại Lybia.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Ðài phát thanh Vatican, Ðức cha Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy sĩ, khẳng định rằng "cần phải tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Lybia".

Ðức cha Tomasi đã tham dự một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc. Ngài nhận xét rằng trong phiên họp, hội đồng đã đạt được sự đồng thuận, ngay cả từ nhiều nước Á rập, để tố cáo bạo động chống lại thường dân tại Lybia.

Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve cho biết "tất cả các tham dự viên của phiên họp đều đồng thanh lên án việc chính phủ Lybia xử dụng bạo động, nhứt là quân đội và ngay cả không lực chống lại dân chúng".

Trình bày lập trường của Tòa thánh, Ðức cha Tomasi nói rằng "Tòa thánh không thể chấp nhận việc tấn công những người biểu tình ôn hòa và xử dụng quân đội và ném bom xuống dân chúng".

Nhưng quan trọng hơn cả, vị Ðại diện của Tòa thánh nói rằng "tất cả mọi phe phái trong cuộc xung đột nên gặp nhau và đối thoại để tìm ra một lối thoát khỏi bạo động".

Ðức cha Tomasi giải thích rằng trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, các bản văn của nghị quyết yêu cầu trục xuất Lybia ra khỏi hội đồng này. Nghị quyết có đoạn viết: "các cuộc vi phạm nhân quyền tại Lybia không nên để cho quốc gia này đại diện cho việc bênh vực nhân quyền".

Nghị quyết cũng kêu gọi "thiết lập một ủy ban điều tra quốc tế để đến Lybia và xem xét các lời cáo buôc về vi phạm nhân quyền và trừng phạt mọi vi phạm nhân quyền."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page