7 tấn tràng chuỗi mân côi

dành cho Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới

tại Tây Ban Nha

 

7 tấn tràng chuỗi mân côi dành cho Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha.

Madrid [Zenit 24/2/2011] - Số tràng chuỗi mân côi dành cho các bạn trẻ tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha có thể lên đến 7 tấn.

Trang mạng chính thức của Ðại hội giới trẻ thế giới diễn ra tại Madrid Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2011 loan báo rằng các phụ nữ tại thành phố Quito, thủ đô Ecuador đã làm được 7 tấn tràng hạt dành cho đại hội giới trẻ.

Trang mạng chính thức của Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid cho biết: từ bao nhiêu tháng qua, các phụ nữ vô danh này đã sản xuất được 7 tấn tràng chuỗi. Phần lớn các phụ nữ này là những người mẹ trong gia đình với thu nhập thấp. Họ làm chuỗi để kiếm sống.

7 tấn tràng chuỗi này được Hội "Tông đồ gia đình", một hiệp hội chuyên khuyến khích lần chuỗi trong gia đình có trụ sở tại Hoa kỳ, trao tặng cho Ðại hội Giới Trẻ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page