Phụ nữ càng thường xuyên

đến nhà thờ càng sống hạnh phúc

 

Phụ nữ càng thường xuyên đến nhà thờ càng sống hạnh phúc.

Roma [Zenit 24/2/2011] - Một cuộc điều tra mới đây cho thấy phụ nữ càng thường xuyên đến nhà thờ càng sống hạnh phúc.

Ông Alexander Ross, thuộc một Viện tâm lý học tại Hoa kỳ, là tác giả của cuộc điều tra nói trên. Ông đặc biệt nghiên cứu về hiện tượng "mất hạnh phúc" của người phụ nữ Hoa kỳ trong 36 năm vừa qua.

Ông Ross khám phá rằng thường xuyên đến nhà thờ là một yếu tố quan trọng mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Ông ghi nhận rằng trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 2008, vì ít đến nhà thờ cho nên nhiều phụ nữ không có được cuộc sống hạnh phúc.

Trái lại, theo ông, những phụ nữ nào thường xuyên đến nhà thờ đều nói rằng họ được trang bị nhiều hơn để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.

Tuy nhiên cuộc nghiên cứu, được phổ biến trên một tờ báo nghiên cứu về tôn giáo xuất bản tại Hoa kỳ, cho thấy rằng việc đến nhà thờ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của người đàn ông.

Ông Alexander Ross kết luận rằng "thánh Augustino sẽ không ngạc nhiên về cuộc nghiên cứu của ông, bởi vì thánh nhân dạy rằng Thiên Chúa là Thiện Hảo cao cả nhứt đối với nhân loại".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page