Nhà thừa sai ngoại quốc

cuối cùng tại Malaysia qua đời

 

Nhà thừa sai ngoại quốc cuối cùng tại Malaysia qua đời.

Kuala Lumpur, Malaysia [Ucanews 24/2/2011] - Nhà thừa sai ngoại quốc cuối cùng tại Malaysia qua đời.

Cha Joseph Dapoz, một nhà thừa sai người Áo tại Malaysia, qua đời tại nhà dưỡng lão Thánh Gia ở Papar, tại Sabar, thủ phủ Kota Kinabalu hôm 22 tháng 2 năm 2011 hưởng thọ 91 tuổi.

Cha Dapoz sinh năm 1920 tại một làng núi trong vùng Tyrol, Áo quốc.

Năm 1948, cha đến Sabah, lúc bấy giờ được gọi là "Bắc Borneo thuộc Anh quốc". Nhờ nói thông thạo thổ ngữ Kadazandusun, cha đã phục vụ tại nhiều giáo xứ và hội nhập vào cuộc sống của dân bản xứ.

Cha là nhà thừa sai ngoại quốc cuối cùng tại Malaysia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page