Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống

thảo luận về những hậu quả

của việc phá thai

 

Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống thảo luận về những hậu quả của việc phá thai.

Vatican [Zenit 24/2/2011] - Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống thảo luận về những hậu của việc phá thai.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha Ignacio Carrasco de Paula, chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống loan báo rằng phiên khoáng đại lần thứ 17 của Hàn lâm viện đã khai mạc tại Vatican hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2011. Chủ đề của phiên khoáng đại lần này là việc bảo tồn giây rốn để xử dụng các tế bào gốc vào việc chữa bệnh.

Ðề cập đến những hậu quả của việc phá thai, Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống nói rằng phá thai là một hành động phải trả một giá đắt về mặt cá nhân cũng như xã hội.

Ðức cha De Paula cho biết: trong phiên khoáng đại, các tham dự viên sẽ thảo luận về những hậu quả của việc phá thai đối với cá nhân. Ngài nói rằng rất thường người phụ nữ bị cưỡng bách phải phá thai, do đó họ thường là nạn nhân.

Ngoài ra, Ðức cha chủ tịch hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống cũng cho rằng những hậu quả của việc phá thai cũng ảnh hưởng đến người đàn ông, gia đình và những ai giúp người phụ nữ phá thai. Ngài nói rằng phá thai ảnh hưởng đến tập thể mà trước hết là gia đình: gia đình bị lung lay vì một cuộc phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page