Giáo xứ Công giáo duy nhứt

tại Gaza vẫn tiếp tục hy vọng

 

Giáo xứ Công giáo duy nhứt tại Gaza vẫn tiếp tục hy vọng.

Gaza [CNS 22/2/2011] - Giáo xứ Công giáo duy nhứt tại Gaza thuộc lãnh thổ Palestine vẫn tiếp tục hy vọng mặc dù bị Israel phong tỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, cha Jorge Hernandez, chính xứ giáo xứ Thánh Gia tại Gaza nói rằng mặc dù bị Israel phong tỏa và phải sống dưới sự kiểm soát chặt chẻ của chính quyền Hồi giáo, giáo xứ này vẫn sinh hoạt bình thường và tốt đẹp.

Cha Hernandez cho biết: người Công giáo tại đây vẫn cầu nguyện và sống đạo một cách tích cực. Họ vẫn hạnh phúc mặc dù đang phải đối đầu với nhiều vấn đề.

Gaza hiện đang bị đặt dưới sự kiểm soát của phong trào Hamas.

Dân số tại đây có khoảng 1 triệu 6 trăm ngàn người. Số tín hữu Kitô là 3 ngàn người, trong số này chỉ có 200 người Công giáo.

Tuy nhiên, trong phần đất có đa số theo Hồi giáo này, các tín hữu Kitô không phân biệt giữa các Giáo hội. Cha Hernandez cho biết: đa số những người tham gia các chương trình giới trẻ đều là người theo Chính thống giáo. Nhiều người Công giáo đến nhà thờ Chính thống thật sớm để cầu nguyện và sau đó sang nhà thờ Công giáo để tham dự thánh lễ.

Cha Hernandez, một nhà truyền giáo người Argentina thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, nói rằng các cuộc giao lưu hằng ngày giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Gaza luôn diễn ra một cách tốt đẹp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page