Các Ðức giám mục Phi Châu

quan ngại về tình hình tại Zimbabwe

 

Các Ðức giám mục Phi Châu quan ngại về tình hình tại Zimbabwe.

Phi châu [CWN 23/2/2011] - Các Ðức giám mục Phi Châu quan ngại sâu xa về tình hình tại Zimbabwe.

Trong một tuyên ngôn chung mới đây, các Ðức giám mục của 8 nước miền Nam Phi Châu bày tỏ quan ngại sâu xa về tình hình kinh tế và chính trị tại Zimbabwe.

Tuyên ngôn của các Ðức giám mục Miền Nam Phi Châu viết rằng "mặc dù có một vài cải thiện tại Zimbabwe, các ngài ghi nhận rằng người dân thường tại nước này vẫn còn phải đau khổ vì nghèo nàn cùng cực, tình trạng thất nghiệp cao, các dịch vụ y tế và giáo dục không đồng đều, thiếu đầu tư và tin tưởng vào nền kinh tế".

Theo các Ðức giám mục của 8 quốc gia miền Nam Phi Châu, đây là một tình trạng bất công trầm trọng, bởi vì Zimbabwe vốn là một đất nước giàu tài nguyên và nhân lực.

Các Ðức giám mục miền Nam Phi Châu cho biết hiện dân chúng Zimbabwe đang sống trong trình trạng cực kỳ lo sợ. Vận động bầu cử càng mạnh thì các dấu hiệu thị oai và bạo động càng gia tăng. Ðã có 46 người bị bắt giữ khi đang theo dõi các cuộc nổi dậy tại Tunisia và Ai cập. Họ bị tố cáo "chuẩn bị lật đổ chính quyền".

Tổng thống Robert Mugabe, năm nay 87 tuổi, đã cai trị đất nước kể từ ngày dành được độc lập khỏi Anh quốc năm 1980 cho đến nay.

Dân số Zimbabwe hiện là 15 triệu 7 trăm ngàn người. Theo thống kê của Tòa thánh, số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 10 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page