Các Ðức giám mục Ý nói rằng

cuộc nổi loạn của dân chúng Bắc Phi

là điều không thể tránh được

 

Các Ðức giám mục Ý nói rằng cuộc nổi loạn của dân chúng Bắc Phi là điều không thể tránh được.

Genoa, Ý [Zenit 23/2/2011] - Các Ðức giám mục Ý nói rằng cuộc nổi loạn của dân chúng Bắc Phi là điều không thể tránh được.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố bên lề một Hội nghị về giải trừ vũ khí hạt nhân tại thành phố Genoa, Ý, hôm thứ Ba 22 tháng 2 năm 2011, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng "sớm hay muộn, dân chúng buộc phải nổi dậy chống lại một cái nhìn về con người đi ngược lại với nhân quyền và phẩm giá con người".

Nhận định về những diễn tiến tại Lybia, là nơi mà máy bay oanh tạc bừa bãi khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho rằng ngoài các yếu tố kinh tế, còn có một lý do nền tảng khác mà không một chế độ độc tài nào muốn nhìn nhận. Nhưng theo Ðức hồng y Bagnasco, sớm hay muốn điều đó cũng sẽ được phơi bày.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page