Cựu thần học gia của phủ giáo hoàng

phân biệt giữa nhà thần học và

Ðức giáo hoàng nơi đức Benedicto XVI

 

Cựu thần học gia của phủ giáo hoàng phân biệt giữa nhà thần học và Ðức giáo hoàng nơi đức Benedicto XVI.

Roma [CNS 21/2/2011] - Cựu thần học gia của phủ giáo hoàng phân biệt giữa nhà thần học và Ðức giáo hoàng nơi Ðức Benedicto XVI.

Nhân dịp tập hai của cuốn sách có tựa đề "Chúa Giesu Nazareth" của Ðức thánh cha sắp được xuất bản, Ðức hồng y Georges Cottier, người thụy sĩ, người đã từng là nhà thần học của phủ giáo hoàng, nói rằng cần phải hiểu rằng cuốn sách này là tác phẩm của nhà thần học Joseph Ratzinger chứ không phải của đức giáo hoàng Benedicto XVI.

Theo Ðức hồng y Cottier, cần phải hiểu rằng thần học là một hoạt động luôn mở ngỏ cho tranh luận và phê bình. Trái lại, vì ơn Thánh Thần được thông ban cho Giáo hội và một cá nhân được tuyển chọn, cho nên giáo huấn của một vị giáo hoàng đòi hỏi phải có sự chấp nhận cao hơn.

Ðức hồng y Cottier đã đưa ra nhận định trên đây trong một buổi thuyết trình do nhà xuất bản Vatican tổ chức hôm 18 tháng 2 năm 2011. Một ngày trước đó, Tòa thánh loan báo rằng tập hai của cuốn sách "Chúa Giesu Nazareth" của Ðức thánh cha sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2011.

Tưởng cũng nên nhắc lại tập một của cuốn sách đã được phát hành năm 2007.

Theo nhận xét của Ðức hồng y Cottier, khi cho ấn hành tập một, nhà xuất bản Vatican đã cho in đậm tước hiệu "giáo hoàng Benedicto XVI" hơn là nhà thần học "Joseph Ratzinger" và điều này đã tạo ra sự lẫn lộn nơi nhiều độc giả.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page