Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu

yêu cầu có những hành động cụ thể

để chận đứng bạo động tôn giáo

 

Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu yêu cầu có những hành động cụ thể để chận đứng bạo động tôn giáo.

Bruxelles [Zenit 22/2/2011] - Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu yêu cầu có những hành động cụ thể để chận đứng bạo động tôn giáo.

Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu đã hoan nghênh việc Liên Âu lên tiếng về tự do tôn giáo và kêu gọi khối này nên có hành động cụ thể để bảo đảm an toàn và sự sống còn của các cộng đồng Kitô, nhứt là tại Trung đông.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai 21 tháng 2 năm 2011, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu gọi tắt là "Comece" "kêu gọi Hội đồng bộ trưởng khối Liên Âu phải biến tuyên ngôn thành hành động cụ thể để bảo đảm cho các quyền và tự do cơ bản của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác trên khắp thế giới được tôn trọng".

Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại lời kêu gọi được chính Ðức thánh cha Benedicto XVI đưa ra hôm 1 tháng Giêng năm 2011, theo đó các chính phủ phải biến các tuyên ngôn của mình thành hành động cụ thể và liên tục hầu chấm dứt bạo động tôn giáo.

Hôm 21 tháng 2 năm 2011, Hội đồng Liên Âu đã cho công bố một nghị quyết bày tỏ quan ngại sâu xa về "những biểu hiện bất khoan nhượng và kỳ thị tôn giáo ngày càng gia tăng" nhắm vào các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác.

Hội đồng Liên Âu nhắc lại rằng "tự do tôn giáo hay tự do xác tín là một nhân quyền phổ quát, cần được bảo vệ khắp nơi và đối với mọi người".

Ngoài Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, Hội đồng Giám mục Slovakia cũng lên án cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Cận và Trung đông.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 18 tháng 2 năm 2011, các Ðức giám mục Slovakia bày tỏ quan ngại sâu xa về cuộc bách hại mà các tín hữu Kitô tại Cận và Trung đông đang trải qua.

Các Ðức giám mục Slovakia yêu cầu Liên Âu can thiệp để bảo vệ các tín hữu Kitô tại vùng này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page