Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Ban Giám đốc và các Linh mục sinh viên

Giáo Hoàng Học Viện Phi luật Tân ở Roma

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Ban Giám đốc và các Linh mục sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Phi luật Tân ở Roma.

Vatican (SD 19-2-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các linh mục sinh viên Phi luật tân noi gương các thánh Tử Ðạo sống kết hiệp với Chúa Kitô và sống theo ơn gọi nên thánh.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 19 tháng 2 năm 2011, dành cho các Linh Mục sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Phi luật tân ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Học viện này được Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thành lập. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có 27 Giám Mục Phi luật tân và ban giám đốc Học Viện, tổng cộng là 70 người.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi muốn khuyến khích thế hệ sinh viên hiện nay của Học Viện Phi luật Tân hãy tăng trưởng trong đức tin, cố gắng hết sức trong việc học hành, và nắm bắt mọi cơ hội để đạt tới sự trưởng thành về linh đạo và thần học, để anh em được trang bị, huấn luyệt và đầy nhiệt tâm đối với tất cả những gì chờ đợi anh em trong tương lai".

Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự kiện các Linh Mục sinh viên Học viện Phi luật tân được đào tạo trong bối lịch lịch sử sống sống của Giáo Hội Roma và tấm gương sáng ngời của các vị tử đạo của Giáo Hội này, sự hy sinh làm cho các vị được trở nên hoàn toàn đồng hình dạng với Chúa Kitô. Ngài nói: "Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong anh em sẽ được gợi hứng do sự kết hiệp của các vị Tử Ðạo với mầu nhiệm Chúa Kitô và noi theo tiếng Chúa gọi nên thánh, ơn gọi này đòi anh em, trong tư cách là linh mục, hoàn toàn hiến thân và phụng sự Chúa".

Ðức Thánh Cha không quên sự kiện tại Roma và vùng phụ cận có hàng chục ngàn tín hữu Công Giáo Phi luật tân sinh sống. Ngài khích lệ các Linh Mục sinh viên Phi đừng bỏ qua việc mục vụ cho các tín hữu ấy, tôn trọng sự quân bình giữa những đòi hỏi của việc học và mối quan tâm về mục vụ. (SD 19-2-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page