Con số tín hữu Kitô

tại Singapore gia tăng

 

Con số tín hữu Kitô tại Singapore gia tăng.

Singapore [Asianews 15/2/2011] - Số tín hữu Kitô tại Singapore hiện chiếm đến 18 phần trăm dân số của đảo quốc này.

Theo thống kê năm 2010 của chính phủ Singapore, số tín hữu Kitô tại đây gia tăng rất nhanh trong vòng 10 năm qua. So với năm 2000, tỷ lệ Kitô giáo tăng 3 phần trăm. Thống kê cũng cho biết ngày càng có nhiều người dân Singapore sống độc thân hay không theo tôn giáo nào. Ngoài ra, theo thống kê, số người kết hôn giảm, nhưng sinh xuất nơi các nhóm thiểu số gia tăng.

Thống kê năm 2010 cũng ghi nhận rằng Lão Giáo và Ấn Giáo gia tăng đáng kể. Lão giáo tăng 11 phần trăm, Ấn giáo tăng 5 phần trăm. Riêng Hồi giáo vẫn giữ mức ổn định là 15 phần trăm, trong khi đó Phật giáo là tôn giáo có số tín đồ sút giảm nhiều nhứt: từ 43 phần trăm, nay số tín đồ Phật giáo chỉ còn 33 phần trăm dân số Singapore.

Những con số chi tiết cho thấy nhiều người trở lại Kitô giáo là người Trung hoa đã từng theo Phật giáo. Ngoài ra, con số thường trú nhân cũng khiến dân số Kitô giáo tại nước này gia tăng.

Theo Viện nghiên cứu chính trị Singapore, sinh hoạt cộng đồng của các tín hữu Kitô là yếu tố thu hút các cư dân mới đến.

Thống kê cũng ghi nhận rằng cứ một trong 3 sinh viên tốt nghiệp đại học là tín hữu Kitô. Tuy nhiên, con số các tín hữu chỉ mới tốt nghiệp trung học lại đông hơn.

Ngoài ra, thống kê còn cho thấy con số những người không thuộc tôn giáo nào cũng gia tăng. Từ 15 phần trăm, nay tỷ lệ này lên đến 17 phần trăm dân số. Một trong những yếu tố khiến nhiều người không gia nhập tôn giáo nào là trình độ học vấn cao.

Ðáng quan ngại nhứt tại Singapore hiện nay là số người kết hôn ngày càng giảm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page