Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Copte

hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Mubarak

 

Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Copte hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Mubarak.

Cairo [CWN 15/2/2011] - Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Copte Ai cập hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Mubarak.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Copte tại Ai cập, khẳng định rằng "Giáo hội Công giáo Ai cập liên kết với mọi người công dân nước này để cảm tạ Thiên Chúa Tối Cao vì sự thành công kỳ diệu Ngài đã ban cho giới trẻ can đảm trong cuộc nổi dậy ngày 25 tháng Giêng".

Ðức hồng y Naguib đã đặc biệt đề cao lòng yêu nước của giới trẻ. Ngài nói rằng chính nhờ giới trẻ mà cuộc cách mạng đã trở thành một hỏa diệm sơn không thể dập tắt được.

Theo Ðức hồng y Thượng phụ Công giáo Copte, cuộc cách mạng của giới trẻ Ai cập là điều chưa từng thấy tại nước này. Nó đã liên kết giới trẻ với người già, tín hữu Kitô với người Hồi giáo, không phân biệt hay kỳ thị, chỉ với mục đích là mang lại công ích, an ninh và an toàn cho đất nước.

Ðức hồng y Naguib bày tỏ mong muốn: "Chúng tôi muốn thấy Ai cập có được chỗ đứng của mình trong các nước tân tiến". Theo ngài, Ai cập phải là "một quốc gia dân sự, dân chủ xây dựng trên luật pháp, công lý và bình đẳng, tôn trọng tự do và phẩm giá dựa trên quyền công dân, cho phép mọi thành phần xã hội tham dự vào công cuộc xây dựng đất nước."

Về phần Giáo hội Công giáo, ngài nói rằng với những tổ chức của mình, Giáo hội sẽ hợp tác với mọi người để tái thiết và tiên tới một tương lai tốt đẹp hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page