Ngày Giới Trẻ Chính thống

đầu tiên tại Âu Châu

 

Ngày Giới Trẻ Chính thống đầu tiên tại Âu Châu.

Mascova [Asianews 14/2/2011] - Lần đầu tiên Giáo hội Chính thống Nga tổ chức Ngày Giới Trẻ tại Âu Châu.

Phòng ngoại vụ của Tòa thượng phụ Chính thống Mascova loan báo rằng Giáo hội Chính thống Nga sẽ tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Chính thống tại Paris, Pháp quốc từ ngày 1 đến 8 tháng 7 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ sẽ qui tụ trên 100 đại diện giới trẻ Chính thống Âu Châu.

Trong lá thư gởi cho Ðức cha Hilarion, Tổng giám mục Chính thống Nga tại Hoa kỳ, Ðức thượng phụ Kyrill viết rằng thật là khích lệ khi Giáo hội Chính thống Nga có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ giới trẻ như thế ngay giữa lòng Âu Châu.

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Chính thống Nga tại Paris là cuộc gặp gỡ lần thứ 18 do Giáo hội Chính thống Nga tổ chức. Ðây là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi diễn ra sự thống nhứt giữa Tòa thượng phụ Mascova và Giáo hội Chính thống Nga ở hải ngoại được thực hiện hồi năm 2006. Kể từ năm 1973, Giáo hội Chính thống Nga đã từng tổ chức các diễn đàn giới trẻ Chính thống tại Hoa kỳ, Canada, Úc đại lợi và Châu Mỹ Latinh.

Với đại hội giới trẻ Chính thống sắp tới, thành phố Paris có thể trở thành điểm qui chiếu của Giáo hội Chính thống Nga tại Âu Châu. Theo dự trù, Giáo hội này sẽ cho xây cất một trung tâm văn hóa và tinh thần gồm có một nhà thờ chính tòa, một thư viện và nhiều cơ sở khác không xa Tháp Eiffel và quảng trường Elysée tại Paris. Sau nhiều cuộc thương thuyết với chính phủ Pháp, Giáo hội Chính thống Nga đã mua được khu đất này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page