Tòa thánh than phiền về

tình trạng nghèo đói

ngày càng gia tăng trên thế giới

 

Tòa thánh than phiền về tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng trên thế giới.

New York [CWN 14/2/2011] - Tòa thánh than phiền về tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng trên thế giới và kêu gọi Liên hiệp quốc xem gia đình như trọng tâm của sự phát triển.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên hiệp quốc hôm 11 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Francis Chullikatt, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, đề cập đến tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng và kêu gọi Liên quốc thành lập một cơ quan để đặt gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ vào trọng tâm của công cuộc phát triển.

Ghi nhận rằng hiện trên thế giới "vẫn còn hơn một tỷ người đang sống trong nghèo đói cùng cực", vị đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng "một chương trình phát triển xã hội đích thực cần phải nhìn nhận định chế xã hội nền tảng là gia đình được xây dựng trên hôn phối".

Theo đức cha Chullikatt, "định chế gia đình, vì là điều kiện tất yếu để chuẩn bị thế hệ tương lai, hiện đang bị thách thức bởi nhiều yếu tố của thế giới hiện đại, do đó cần được bênh vực và bảo tồn. Con cái không nên bị xem như một gánh nặng mà phải được nhìn nhận như những quà tặng không thể thay thế được".

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi: "Chúng ta cũng phải công khai nhìn nhận rằng con cái là những người sẽ xây dựng thế hệ thương lai. Sứ mệnh sinh sản và giáo dục của cha mẹ và sự liên kết giữa các thế hệ được cảm nhận một cách tốt đẹp nhứt trong gia đình lại thường bị khinh thường. Khi một xã hội không còn sự hiệp nhứt nền tảng, khi gia đình và các mối quan hệ xã hội không còn nữa thì cho dẫu có được phúc lợi kinh tế và xã hội, con người vẫn đau khổ về mặt tâm lý và tinh thần.

Trích lời Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức cha Chullikatt kêu gọi các quốc gia "hãy đề ra những chính sách xem gia đình xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ như tế bào nguyên thủy của xã hội".

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng "những người làm ra chính sách tại các quốc gia thường cho rằng dân số gia tăng là một cản ngại cho sự phát triển. Thực tế cho thấy nơi nào kinh tế gia tăng thì nó cũng thường đi đôi với sự gia tăng dân số. Tại những vùng đã phát triển, chúng ta đang chứng kiến một dân số già nua và nhiều nước đang phải chiến đấu để duy trì các dịch vụ xã hội và sự tăng trưởng kinh tế, bởi vì lực lượng lao động giảm thiểu. Tại những vùng đang phát triển, chúng ta lại chứng kiến sự hạ giảm mức sinh sản thường được biện minh như một phương thế để gia tăng phát triển. Tuy nhiên, nhiều nước trong thế giới đang phát triển đang có nguy cơ già nua trước khi trở nên giàu mạnh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page