Tòa thánh vẫn chưa

nhìn nhận độc lập của Kosovo

 

Tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận độc lập của Kosovo.

Roma [Zenit 11/2/2011] - Tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận độc lập của Kosovo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Sáu 11 tháng 2 năm 2011, Ðức cha Orlando Antonini, Sứ thần Tòa thánh tại Belgrade nói rằng việc Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm một Khâm sứ Tòa thánh tại Pristina không có nghĩa là Tòa thánh đã thay đổi lập trường đối với Kosovo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Kosovo đã tuyên bố độc lập cách đây 3 năm. Nhưng nhắc lại rằng "các Khâm sứ Tòa thánh không có sứ mệnh ngoại giao, nghĩa là các vị chỉ là đại diện của Ðức giáo hoàng bên cạnh các Giáo hội địa phương chứ không phải bên cạnh một chính phủ", đài phát thanh Vatican nói rằng Tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận độc lập của Kosovo.

Hôm thứ Năm 10 tháng 2 năm 2011, khi bổ nhiệm Ðức cha Juliuz Janusz làm Sứ thần Tòa thánh tại Slovenia, Ðức thánh cha cũng trao cho ngài sứ mệnh làm Khâm sứ Tòa thánh tại Pristina.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo "Politika" xuất bản tại Belgrade, đức Sứ thần Tòa thánh Antonini nói rằng Tòa thánh sẽ không lên tiếng về vấn đề Kosovo trước khi có cuộc đối thoại giữa chính phủ Serbia và chính phủ Kosovo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page