Giáo hội tại Colombia

muốn đứng ra làm trung gian

giữa các tổ chức tội phạm và chính phủ

 

Giáo hội tại Colombia muốn đứng ra làm trung gian giữa các tổ chức tội phạm và chính phủ.

Bogota, Colombia [CNA 9/2/2011] - Giáo hội tại Colombia muốn đứng ra làm trung gian giữa các tổ chức tội phạm và chính phủ.

Ðức cha Julio Cesar Vidal Ortiz, Giám mục Monteria, nói rằng ngài tin tưởng là Giáo hội Công giáo có thể đứng ra làm trung gian để giúp các tổ chức tội phạm ra "đầu hàng".

Monteria nằm cách thủ đô Bogota khoảng một ngàn cây số về hướng Bắc.

Ðức giám mục Monteria nói rằng các thành viên của tổ chức tội phạm có tên là "Bandas Criminales" không muốn lâm vào tình trạng giống như các tổ chức tội phạm tại Mehico. Họ chỉ muốn Giáo hội giúp đỡ họ tìm ra một con đường để đầu thú với chính phủ.

Tổ chức "Bandas Criminales" qui tụ nhiều tổ chức tội phạm có dính líu với việc buôn bán ma túy, kể cả Mafia, các nhóm dân quân, các băng đảng ngoài đường phố và ngay cả các thành viên của tổ chức "Lực lượng thống nhứt tự vệ".

Năm 2006, chính phủ Colombia đã cho giải tán "Lực lượng thống nhứt tự vệ". Ðây là một tổ chức tự vệ được thành lập để chống lại các nhóm khủng bố như Farc và quân đội giải phóng quốc gia. Lãnh tụ nổi tiếng của "Lực lượng thống nhứt tự vệ" là ông Carlos Castano đã bị giết chết năm 2004. Dưới quyền chỉ huy của ông, "lực lượng thống nhứt tự vệ" đã tổ chức nhiều cuộc thảm sát, chiếm đoạt đất đai và tham gia vào việc buôn bán ma túy. Năm 2006, theo một thỏa hiệp được ký kết với chính phủ và các tổ chức quốc tế, "Lực lượng thống nhứt tự vệ" đã tự giải tán.

Ðức giám mục Monteira nói rằng ngài chưa gặp các lãnh tụ của tổ chức "Bandas Criminales", nhưng họ đã bày tỏ ước muốn được Giáo hội giúp đỡ để ra đầu thú một cách xứng đáng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page